Κοινοποίηση προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων Διεύθυνσης Π.Ε. Κιλκίς - Ανακοινοποίση στο ορθό

 

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Δ/ντών σχολικών μονάδων Π.Ε. Κιλκίς

   Excel-icon

   Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση για λόγους που αφορούν τόσο στην ένταξη όσο και στη μοριοδότηση, στο οικείο ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ της παραγράφου 13 του άρθρου 16 του ν. 3848/2010,όπως ισχύει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ανάρτησή των πινάκων.

 

 

 

 

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς

Αγίου Γεωργίου 1,61100 Κιλκίς

Τηλ.: 23410 24628, 23410 25510
Fax : 23410 22439

Email: mailatdipe.kil.sch.gr