Ισολογισμοί

Ισολογισμός Απολογισμός Οκτώβριος 2017 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός Σεπτέμβριος 2017 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός Αύγουστος 2017 pdf icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Ιούλιος 2017   pdf icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Ιούνιος 2017    pdf icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Μάιος 2017    pdf icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Απρίλιος 2017    pdf icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Μάρτιος 2017 pdf-icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Φεβρουάριος 2017 pdf-icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Ιανουάριος 2017 pdf-icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Δεκέμβριος 2016 pdf-icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Νοέμβριος 2016 pdf-icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Οκτώβριος 2016 pdf-icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Σεπτέμβριος 2016 pdf-icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Αύγουστος 2016 pdf-icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Ιούλιος 2016 pdf-icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Ιούνιος 2016 pdf-icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Μάιος 2016 pdf-icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Απρίλιος 2016       pdf-icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Μάρτιος 2016 pdf-icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Φεβρουάριος 2016 pdf-icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Ιανουάριος 2016 pdf-icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Δεκέμβριος 2015 pdf-icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Νοέμβριος 2015 pdf-icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Οκτώβριος 2015 pdf-icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Σεπτέμβριος 2015 pdf-icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Αύγουστος 2015 pdf-icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Ιούλιος 2015 pdf-icon

Επικοινωνία

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς

Αγίου Γεωργίου 1,61100 Κιλκίς

Τηλ.: 23410 24628, 23410 25510
Fax : 23410 22439

Email: mail@dipe.kil.sch.gr