Έντυπα ΕΣΠΑ

Σχολικό Έτος 2017-2018

 Παρουσιολόγιο Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών Excel-icon

Παρουσιολόγιο Προσφυγόπαιδων Excel-icon

Παρουσιολόγιο ΕΚΟ Excel-icon

Παρουσιολόγιο Ενιαίου Τύπου Ολοημέρου ΔΣ Excel-icon

Παρουσιολόγιο Ενίσχυσης Προσχολικής Εκπαίδευσης Excel-icon

Παρουσιολόγιο Εξατομικευμένης Excel-icon

Παρουσιολόγιο Εξειδικευμένη Excel-icon

Παρουσιολόγιο Εξειδικευμένη - ΠΕΠ Excel-icon

Παρουσιολόγιο Π.Δ.Ε Excel-icon

Σχολικό Έτος 2015-2016

Οδηγίες συμπλήρωσης Παρουσιολογίου  word icon

Παρουσιολόγιο Εξειδικευμένης ΑΠ2    Excel-icon

Παρουσιολόγιο Εξατομικευμένης      Excel-icon

Παρουσιολόγιο ΠΕΠ Εξειδικευμένης       Excel-icon

Νέο Παρουσιολόγιο ΕΑΕΠ ΑΠ2            Excel-icon

Νέο Παρουσιολόγιο Νέο Σχολείο          Excel-icon

Παρουσιολόγιο ΠΔΕ 2015-2016          Excel-icon

Παρουσιολόγιο Ολοήμερα Δημοτικά 2015-2016          Excel-icon

Επικοινωνία

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς

Αγίου Γεωργίου 1,61100 Κιλκίς

Τηλ.: 23410 24628, 23410 25510
Fax : 23410 22439

Email: mail@dipe.kil.sch.gr